Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη χωρις συμμετοχή

πρόγραμμα 456

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Τι προσφέρει : Καλύπτονται τα έξοδα για επισκέψεις σε συμβεβλημένους Ιατρούς καθώς και το κόστος για διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα ή εργαστήρια. Και οι δύο παροχές καλύπτονται χωρίς καμμία συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα.

Ιατρικές επισκέψεις στο Ιατρείο: Συγκεκριμένα καλύπτεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων στους συμβεβλημένους Ιατρούς, μετά από ασθένεια ή ατύχημα που τυχόν θα του συμβεί. Η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα των επισκέψεων κατά 100%

Εαν για οιοδήποτε λόγο δεν ειναι δυνατή η ανευρεση συμβεβλημένου ιατρού, και εφόσον ο ασφαλισμένος επιθυμεί να επισκεφτεί δικό του γιατρό η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα της επίσκεψης με ανώτατο όριο τα 30 ευρώ.

Ιατρικές επισκέψεις κατ οίκον: Εαν ο ασφαλισμένος χρειαστεί να καλέσει ιατρό στο σπίτι, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας μετακινησής του, τότε συμμετέχει σε κάθε επίσκεψη κατ οίκον με το ποσό των 18 ευρώ το οποίο καταβάλλεται απευθείας στο ιατρό. 

Εαν αντικειμενικά δεν είναι δυνατή η επίσκεψη κατ οίκον συμβεβλημένου ιατρού τότε ο ασφαλισμένος εχει το δικαίωμα να καλέσει οιοδήποτε ιατρο της επιλογής του και η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα της επίσκεψης με ανώτατο όριο τα 42 ευρώ απο τα οποία αφαιρείται η συμμετοχή του ασφαλισμένου (18 ευρω)

Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα ή εργαστήρια :

Εφόσον υπάρχει παραπεμπτικό από συμβεβλημένο ιατρό, ο ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις, ή εργαστηριακές εξετάσεις, σε οιοδήποτε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο ή εργαστήριο. 

Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων.

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check Up) : O ασφαλισμένος μπορεί να κάνει μια φορά το χρόνο εντελώς δωρεάν ενα προληπτικό check up σε εξουσιοδοτημένο κέντρο.

 

Μαγιάφας Μπάμπης

 Τηλ 6936 621 161


Τηλ επικοινωνιας Συντονιστικού κέντρου  

Απο σταθερό τηλέφωνο : 801 11 01234 

Από κινητό τηλέφωνό : 210 99 71 829

 

* Τα αναγραφόμενα εδώ αποτελούν περίληψη των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στους ασφαλισμένους της.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν πάντα οι όροι που περιγράφονται αναλυτικά στο κάθε συμβόλαιο ξεχωριστά.