Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη με συμμετοχή

πρόγραμμα 425

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Τι προσφέρει : Καλύπτονται τα έξοδα για επισκέψεις σε συμβεβλημένους Ιατρούς καθώς και το κόστος για διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα ή εργαστήρια. Και οι δύο παροχές καλύπτονται με μικρή συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα.

Ιατρικές επισκέψεις στο Ιατρείο: Συγκεκριμένα καλύπτεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων στους συμβεβλημένους Ιατρούς, όπου ο  σφαλισμένος συμμετέχει σε κάθε επίσκεψη στο ιατρό με το ποσό των 6 (έξη) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στο ιατρό.

Εαν για οιοδήποτε λόγο δεν ειναι δυνατή η ανευρεση συμβεβλημένου ιατρού, εφόσον το επιθυμεί να επισκεφτεί δικό του γιατρό η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα της επίσκεψης με ανώτατο όριο τα 30 ευρώ απο τα οποία αφαιρείται η συμμετοχή του ασφαλισμένου (6 ευρω)

Ιατρικές επισκέψεις κατ οίκον: Εαν ο ασφαλισμένος χρειαστεί να καλέσει ιατρό στο σπίτι, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας μετακινησής του, τότε συμμετέχει σε κάθε επίσκεψη κατ οίκον με το ποσό των 18 ευρώ το οποίο καταβάλλεται απευθείας στο ιατρό. 

Εαν αντικειμενικά δεν είναι δυνατή η επίσκεψη κατ οίκον συμβεβλημένου ιατρού τότε ο ασφαλισμένος εχει το δικαίωμα να καλέσει οιοδήποτε ιατρο της επιλογής του και η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα της επίσκεψης με ανώτατο όριο τα 42 ευρώ απο τα οποία αφαιρείται η συμμετοχή του ασφαλισμένου (18 ευρω)

Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα ή εργαστήρια :

Εφόσον υπάρχει παραπεμπτικό από συμβεβλημένο ιατρό, ο ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις, ή εργαστηριακές εξετάσεις, σε οιοδήποτε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο ή εργαστήριο. 

Ο ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος των εξετάσεων με ποσοστό 15 % επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του κάθε συμβεβλημένου διαγνωστικού κέντρου.

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check Up) : O ασφαλισμένος μπορεί να κάνει μια φορά το χρόνο εντελώς δωρεάν ενα προληπτικό check up σε εξουσιοδοτημένο κέντρο.

 

Μαγιάφας Μπάμπης

Τηλ 6936 621 161


Τηλ επικοινωνιας Συντονιστικού κέντρου         

Απο σταθερό τηλέφωνο : 801 11 01234

Από κινητό τηλέφωνό : 210 99 71 829


* Τα αναγραφόμενα εδώ αποτελούν περίληψη των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στους ασφαλισμένους της.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν πάντα οι όροι που περιγράφονται αναλυτικά στο κάθε συμβόλαιο ξεχωριστά.