INTERAMERICAN

2010-03-13 14:46

Η INTERAMERICAN, μελετώντας και κατανοώντας τις ανάγκες σας σχεδίασε και προσφέρει ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και επιπρόσθετες παροχές μέσα από πρωτοποριακά προγράμματα. Βασικά χαρακτηριστικά τους αποτελούν ο προσανατολισμός στους ασφαλισμένους, αλλά και η υπεροχή τους σε σχέση με την αγορά.
 

 
AUTO CLASSIC
AUTO EXTRA
AUTO TOTAL
 
Νέα αστική ευθύνη INTERAMERICAN
Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
Νομική προστασία
Οδική βοήθεια
Πυρκαγιά  
Φυσικά φαινόμενα  
Τρομοκρατικές ενέργειες  
Ολική κλοπή  
Μερική κλοπή  
Θραύση κρυστάλλων  
Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο  
Παλαιότητα ανταλακτικών  
Ίδιες ζημιές    

 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Auto Classic

Το πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτου AUTO CLASSIC αποτελεί την ιδανική λύση εάν επιθυµείτε την απαραίτητη από το Νόµο ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου σας, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του Οµίλου INTERAMERICAN σε ιδιαίτερα συµφέρουσα και ανταγωνιστική τιµή.

Χαρακτηριστικά της ασφάλισης αυτοκινήτου Auto Classic

 • Νέα Αστική Ευθύνη INTERAMERICAN προς Τρίτους:

  Περιλαµβάνει τις υποχρεωτικές από το Νόµο καλύψεις (Σωµατικών Βλαβών, Υλικών Ζηµιών, Ασφάλισης Επιβαινόντων και Αυτογνώμων Αφαίρεση) και 8 επιπλέον καλύψεις για πληρέστερη εξασφάλιση του οδηγού, χωρίς καµία επιβάρυνση.

 • Προστασία από ανασφάλιστο όχηµα:

  Σε περίπτωση ζηµιάς µετά από ατύχηµα µε ανασφάλιστο όχηµα, ο ασφαλισμένος εισπράττει τα χρήµατα απευθείας από την INTERAMERICAN.

 • Νοµική προστασία Οχήµατος και Οδηγού:

  Καλύπτει νοµικά τον οδηγό και το όχηµα σε περιπτώσεις αποζηµιώσεων, ποινικών αδικηµάτων, προσφυγών σε διοικητικές αρχές και ενοχικών συµβάσεων.

 • Οδική Βοήθεια:

  Ρυµούλκηση αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο, κάλυψη των εξόδων παραµονής του οδηγού σε ξενοδοχείο εφόσον χρειαστεί, επαναπατρισµός του οχήµατος και κάλυψη των εξόδων επιστροφής του οδηγού στον τόπο της µόνιµης κατοικίας του.

Πρόσθετες παροχές χωρίς επιβάρυνση:

 • Εύκολη και γρήγορη αποζηµίωση µέσω του συστήµατος Φιλικού Διακανονισμού.
 • Δωρεάν Πράσινη Κάρτα ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος να κινηθεί νόμιμα εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Συνεργαζόµενα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία στα οποία µπορεί ο ασφαλισµένος να απευθύνεται γλιτώνοντας χρόνο, κόπο και χωρίς την εκταµίευση χρηµατικού ποσού σε περίπτωση ατυχήµατος.
 • Εξειδικευµένο προσωπικό που αναλαµβάνει όλες τις διαδικασίες στον τόπο του ατυχήµατος (Υπηρεσία AutoHelp).

Οφέλη

Το πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου ΑUTO CLASSIC σας προσφέρει μια σειρά από πολύτιμα οφέλη:

 • Παρέχει χαµηλό και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
 • Επιβραβεύει διαρκώς τον «καλό οδηγό», που δεν προκαλεί συστηµατικές ζηµιές, µε µεγάλες εκπτώσεις µετά το 2ο έτος.
 • Παρέχει σηµαντικές εκπτώσεις για οδηγούς επαρχίας και νησιών.
 • Αποζηµιώνει άµεσα και µε απόλυτη συνέπεια τον ασφαλισμένο οδηγό σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
 • Εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες Νοµικής Προστασίας και Οδικής Βοήθειας INTERAMERICAN στην Ελλάδα και την Ε.Ε., µ' ένα τηλεφώνηµα στο 1158 (από σταθερό ή κινητό).
 • Ελαχιστοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Αποτελεί το πιο πλούσιο «βασικό» πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά.

 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Auto Extra

Το πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτου AUTO EXTRA αποτελεί την ιδανική λύση, εάν επιθυµείτε την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στις πιο συνήθεις περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής του αυτοκινήτου σας, εξασφαλίζοντας την ποιότητα υπηρεσιών του Οµίλου INTERAMERICAN, σε µια ιδιαίτερα συµφέρουσα και ανταγωνιστική τιµή. Αποτελεί την καταλληλότερη πρόταση ασφάλισης για αυτοκίνητα µε χρηµατοδότηση.

Χαρακτηριστικά της ασφάλισης αυτοκινήτων Auto Extra

 • Νέα Αστική Ευθύνη INTERAMERICAN προς Τρίτους:

  Περιλαµβάνει τις υποχρεωτικές από το Νόµο καλύψεις (Σωµατικών Βλαβών, Υλικών Ζηµιών, Ασφάλισης Επιβαινόντων και Αυτογνώµων Αφαίρεση) και 8 επιπλέον καλύψεις για πληρέστερη εξασφάλιση του οδηγού, χωρίς καµία επιβάρυνση.
 • Προστασία από ανασφάλιστο όχηµα

  : Σε περίπτωση ζηµιάς µετά από ατύχηµα µε ανασφάλιστο όχηµα, ο ασφαλισµένοςεισπράττει τα χρήµατα απευθείας από την INTERAMERICAN.
 • Νοµική προστασία Οχήµατος και Οδηγού

  : Καλύπτει νοµικά τον οδηγό και το όχηµα σε περιπτώσεις αποζηµιώσεων, ποινικών αδικηµάτων, προσφυγών σε διοικητικές αρχές και ενοχικών συµβάσεων.
 • Οδική Βοήθεια

  : Ρυµούλκηση αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο, κάλυψη των εξόδων παραµονής του οδηγού σε ξενοδοχείο εφόσον χρειαστεί, επαναπατρισµός του οχήµατος και κάλυψη των εξόδων επιστροφής του οδηγού στον τόπο της µόνιµης κατοικίας του.
 • Πυρκαγιά

  : Καλύπτει ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ή έκρηξή του.
 • Φυσικά Φαινόµενα

  : Καλύπτονται οι ζηµιές που θα προκληθούν από καταιγίδα ή θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι ή χιόνι καθώς επίσης από τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό.
 • Τροµοκρατικές Ενέργειες

  : Καλύπτονται οι ζηµιές που προκλήθηκαν από έκρηξη και πυρκαγιά λόγω τροµοκρατικών ενεργειών του αυτοκινήτου. Η ασφάλεια μερικής κλοπής καλύπτει τις ζημιές που έγιναν κατά τη διάρκεια κλοπής από αφαίρεση τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που είναι στερεά προσδεμένα στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, καθώς επίσης τις ζημιές του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη.
 • Θραύση Κρυστάλλων

  : Καλύπτονται οι ζηµιές στα τζάµια του αυτοκινήτου συνέπεια θραύσης. Εξαιρούνται φανάρια, καθρέφτες και φλας.
 • Προσωπικό Ατύχηµα Οδηγού

  : Καταβάλλεται ποσό έως €15.000 για απώλεια ζωής και ποσοστό αυτού για Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα.
 • Παλαιότητα Ανταλλακτικών

  : ∆εν παρακρατείται η παλαιότητα στα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου, σε περίπτωση ζηµιάς.
 • Ενοικίαση οχήματος

  : Ενοικιάζεται αυτοκίνητο από την 5η ημέρα εισόδου του αυτοκινήτου στο συνεργείο και για ζημιά η οποία προήλθε από πυρκαγιά, ολική κλοπή, μερική κλοπή και το ύψος της ξεπερνά το 35% της αξίας του αυτοκινήτου.
 • Ολική και Μερική Κλοπή

  : Mε τις δύο αυτές καλύψεις, παρέχεται άµεσα αποζηµίωση σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου. Η ασφάλεια μερικής κλοπής καλύπτει τις ζημιές που έγιναν κατά τη διάρκεια κλοπής από αφαίρεση τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που είναι στερεά προσδεμένα στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, καθώς επίσης τις ζημιές του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη.

Πρόσθετες παροχές χωρίς καµία επιβάρυνση:

 • Εύκολη και γρήγορη αποζηµίωση µέσω του συστήµατος Φιλικού ∆ιακανονισµού.
 • Συνεργαζόµενα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε γλιτώνοντας χρόνο, κόπο και χωρίς την εκταµίευση χρηµατικού ποσού σε περίπτωση ατυχήµατος.
 • Ενοικίαση Αυτοκινήτου για τις ηµέρες επισκευής του αυτοκινήτου σας αν πυρκαγιά, ζημιές από φυσικά φαινόμενα, µερική κλοπή ή ίδιες ζηµιές, σας στερήσουν τη χρήση του (µόνο για τις ηµέρες επισκευής του σε συνεργείο).
 • Εξειδικευµένο προσωπικό που αναλαµβάνει όλες τις διαδικασίες στον τόπο του ατυχήµατος (Υπηρεσία AutoHelp).
 • Άµεση αντικατάσταση τζαµιών σε συνεργασία µε την εταιρία CarGlass σε εξουσιοδοτηµένα σηµεία σε όλη την Ελλάδα.
 • ∆ωρεάν Πράσινη Κάρτα ώστε να μπορείτε να κινηθείτε νόµιµα εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Αυτόµατη αναπροσαρµογή (µείωση) του ασφαλίστρου σας λόγω μείωσης της αξίας του αυτοκινήτου σας µε την πάροδο του χρόνου(μόνο για ΙΧΕ)

Οφέλη

Το πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου ΑUTO ΕΧΤRΑ σάς προσφέρει μια σειρά από πολύτιμα οφέλη:

 • Παρέχει χαµηλό και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
 • Επιβραβεύει διαρκώςτον «καλό οδηγό», που δεν προκαλείσυστηµατικές ζηµιές, µε µεγάλες εκπτώσεις που φτάνουν το 30% (χωρίς ζηµιά).
 • Παρέχει σηµαντικές εκπτώσεις για οδηγούς επαρχίας και νησιών.
 • Αποζηµιώνει άµεσα και µε απόλυτη συνέπεια απέναντι στον ασφαλισµένο σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
 • Εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες Νοµικής Προστασίας και Οδικής Βοήθειας. INTERAMERICAN στην Ελλάδα και την Ε.Ε., µ’ ένα τηλεφώνηµα στο 1158 (από σταθερό ή κινητό)
 • Ελαχιστοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Αποτελεί την ιδανική ασφαλιστική λύση για όσους έχουν αγοράσει αυτοκίνητο µε χρηµατοδότηση.
 • Αποτελεί ένα «ολοκληρωµένο» πρόγραµµα ασφάλισης για όσους ενδιαφέρονται ν’ ασφαλιστούν πλήρως από τις πιο συνήθεις περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής του αυτοκινήτου τους.

 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Auto Total

Το πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτου AUTO TOTAL αποτελεί την ιδανική λύση, εάν επιθυμείτε την ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου σας (συµπεριλαµβανοµένης και της κάλυψης των ίδιων ζηµιών), εξασφαλίζοντας την ποιότητα υπηρεσιών του Οµίλου INTERAMERICAN, σε µια ιδιαίτερα συµφέρουσα και ανταγωνιστική τιµή. Αποτελεί την καταλληλότερη πρόταση ασφάλισης για καινούργια αυτοκίνητα.
 

Χαρακτηριστικά ασφάλισης αυτοκινήτων Auto Total


 • Νέα Αστική Ευθύνη INTERAMERICAN προς Τρίτους: Περιλαµβάνει τις υποχρεωτικές από το Νόµο καλύψεις (Σωµατικών Βλαβών, Υλικών Ζηµιών, Ασφάλισης Επιβαινόντων και Αυτογνώµων Αφαίρεση) και 8 επιπλέον καλύψεις για πληρέστερη εξασφάλιση του οδηγού, χωρίς καµία επιβάρυνση.
 • Προστασία από ανασφάλιστο όχηµα: Σε περίπτωση ζηµιάς µετά από ατύχηµα µε ανασφάλιστο όχηµα, ο ασφαλισµένος εισπράττει τα χρήµατα απευθείας από την INTERAMERICAN.
 • Νοµική προστασία Οχήµατος και Οδηγού: Καλύπτει νοµικά τον οδηγό και το όχηµα σε περιπτώσεις αποζηµιώσεων, ποινικών αδικηµάτων, προσφυγών σε διοικητικές αρχές και ενοχικών συµβάσεων.
 • Οδική Βοήθεια: Ρυµούλκηση αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο, κάλυψη των εξόδων παραµονής του οδηγού σε ξενοδοχείο εφόσον χρειαστεί, επαναπατρισµός του οχήµατος και κάλυψη των εξόδων επιστροφής του οδηγού στον τόπο της µόνιµης κατοικίας του.
 • Πυρκαγιά: Καλύπτει ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ή έκρηξή του.
 • Φυσικά Φαινόµενα: Καλύπτονται οι ζηµιές που θα προκληθούν από καταιγίδα ή θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι ή χιόνι καθώς επίσης από τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό.
 • Τροµοκρατικές Ενέργειες: Καλύπτονται οι ζηµιές που προκλήθηκαν από έκρηξη και πυρκαγιά λόγω τροµοκρατικών ενεργειών.
 • Ολική και Μερική Κλοπή: Mε τις δύο αυτές καλύψεις, παρέχεται άµεσα αποζηµίωση σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου. Η ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει τις ζημιές που έγιναν κατά τη διάρκεια κλοπής από αφαίρεση τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που είναι στερεά προσδεμένα στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, καθώς επίσης τις ζημιές του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη.
 • Θραύση Κρυστάλλων: Καλύπτονται οι ζηµιές στα τζάµια του αυτοκινήτου συνέπεια θραύσης. Εξαιρούνται φανάρια, καθρέφτες και φλας.
 • Προσωπικό Ατύχηµα Οδηγού: Καταβάλλεται ποσό έως €15.000 για απώλεια ζωής και ποσοστό αυτού για Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα.
 • Παλαιότητα Ανταλλακτικών: ∆εν παρακρατείται η παλαιότητα στα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου, σε περίπτωση ζηµιάς.
 • Ενοικίαση οχήματος: Ενοικιάζεται αυτοκίνητο από την 5η ημέρα εισόδου του αυτοκινήτου σας στο συνεργείο και για ζημιά η οποία προήλθε από πυρκαγιά, ολική κλοπή, μερική κλοπή ή μικτή και το ύψος της ξεπερνά το 35% της αξίας του αυτοκινήτου.
 • Ίδιες Ζημιές: Καλύπτονται οι ζημιές στο όχηµα ακόµη και µε υπαιτιότητα του ασφαλισµένου από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατάπτωση µε συγκεκριµένο ποσό απαλλαγής τα πρώτα €1.000.

Πρόσθετες παροχές χωρίς καµία επιβάρυνση:

 • Εύκολη και γρήγορη αποζηµίωση µέσω του συστήµατος Φιλικού ∆ιακανονισµού.
 • Συνεργαζόµενα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία στα οποία µπορεί ο ασφαλισµένος να απευθύνεται γλιτώνοντας χρόνο, κόπο και χωρίς την εκταµίευση χρηµατικού ποσού σε περίπτωση ατυχήµατος.
 • Ενοικίαση Αυτοκινήτου για τις ηµέρες επισκευής του αυτοκινήτου αν πυρκαγιά, ζημιές από φυσικά φαινόμενα, µερική κλοπή ή ίδιες ζηµιές, στερήσουν τη χρήση του (µόνο για τις ηµέρες επισκευής του σε συνεργείο).
 • Εξειδικευµένο προσωπικό που αναλαµβάνει όλες τις διαδικασίες στον τόπο του ατυχήµατος (Υπηρεσία AutoHelp).
 • Άμεση αντικατάσταση τζαµιών σε συνεργασία µε την εταιρία CarGlass σε εξουσιοδοτηµένα σηµεία σε όλη την Ελλάδα.
 • ∆ωρεάν Πράσινη Κάρτα Αυτοκινήτου, ώστε ο ασφαλισµένος να µπορεί να κινηθεί νόµιµα εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Αυτόµατη αναπροσαρµογή (µείωση) του ασφαλίστρου λόγω µείωσης της αξίας του αυτοκινήτου (µε την πάροδο του χρόνου). (μόνο για ΙΧΕ)

Οφέλη


Το πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου ΑUTO TOTAL σάς προσφέρει μια σειρά από πολύτιμα οφέλη:
 • Παρέχει χαµηλό και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
 • Επιβραβεύει διαρκώς τον «καλό οδηγό», που δεν προκαλεί συστηµατικές ζηµιές, µε µεγάλες εκπτώσεις που φτάνουν το 44% (χωρίς ζηµιά).
 • Παρέχει σηµαντικές εκπτώσεις για οδηγούς επαρχίας και νησιών.
 • Αποζηµιώνει άµεσα και µε απόλυτη συνέπεια απέναντι στον ασφαλισµένο σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
 • Εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες Νοµικής Προστασίας και Οδικής Βοήθειας INTERAMERICAN στην Ελλάδα και την Ε.Ε., µ’ ένα τηλεφώνηµα στο 1158 (από σταθερό ή κινητό).
 • Ελαχιστοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Αποτελεί την ιδανική λύση για ασφαλισµένους µε καινούργιο αυτοκίνητο.
 • Αποτελεί το πιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτου για τον οδηγό που επιθυµεί την πλήρη εξασφάλισή του απέναντι σε όλα τα πιθανά ενδεχόµενα (ακόµη και σε ατύχηµα µε δική του υπαιτιότητα).