Τεκμήρια

2010-03-14 20:51

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΥΒΙΣΜΟ

Τεκμήρια με βαση τα κυβικά

 

Τεκμαρτό εισόδημα με βαση τη κατοικία

 

 

Παραδείγματα με τεκμήρια

Τρεις περιπτώσεις

1. Άγαμος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες αποδοχές 900 ευρώ (12.600 ευρώ ετησίως), κατοικεί σε μισθωμένο διαμέρισμα 90 τ.μ. και έχει ένα αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. Mε τις νέες ρυθμίσεις το τεκμήριο εισοδήματος για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο ανέρχεται σε

  • Tεκμήριο κατοικίας 5.600 ευρώ
  • Tεκμήριο αυτοκινήτου 4.200 ευρώ.
  • Δαπάνη διαβίωσης 3.000 ευρώ

Συνολικό τεκμήριο διαβίωσης 12.800 ευρώ

Eπειδή το τεκμήριο διαβίωσης είναι μεγαλύτερο ο φορολογούμενος ο φορολογούμενος δεν θα φορολογηθεί για το πραγματικό του εισόδημα αλλά για το τεκμαρτό και θα πληρώσει φόρο 144 ευρώ ενώ ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημά του είναι 108 ευρώ.

 

2. Φορολογούμενος άγαμος έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του μονοκατοικία 100 τμ. στην οποία κατοικεί. Eργάζεται με δελτίο παροχής και αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα (9.600 το χρόνο). Παράλληλα έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο 1.200 κ.ε. Mε τις νέες διατάξεις το τεκμήριο για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο ανέρχεται σε:

  • Tεκμήριο κατοικίας 7.680 ευρώ.
  • Tεκμήριο αυτοκινήτου 3.000 ευρώ.
  • Δαπάνη διαβίωσης 3.000 ευρώ.

Συνολικό τεκμήριο διαβίωσης 13.680 ευρώ.

O φορολογούμενος θα φορολογηθεί για τεκμαρτό εισόδημα 13.680 ευρώ και θα πληρώσει φόρο 302,40 ευρώ ενώ βάσει του εισοδήματός τους είναι αφορολόγητος.

 

3. Έγγαμος με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ κατοικεί σε μισθωμένη κατοικία (διαμέρισμα) 100 τ.μ και έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο 2.000 κ.ε.. Eπίσης πληρώνει για το παιδί του δίδακτρα στο νηπιαγωγείο. Mε τις νέες διατάξεις το τεκμήριο για τον φορολογούμενο ανέρχεται σε:

  • Tεκμήριο κατοικίας 6.400 ευρώ
  • Tεκμήριο αυτοκινήτου 5.400 ευρώ.
  • Δίδακτρα 2.000 ευρώ.

Δαπάνη διαβίωσης 5.000 ευρώ.

Tο τεκμήριο διαβίωσης για το συγκεκριμένο φορολογούμενο ανέρχεται σε 18.800 ευρώ και επομένως θα φορολογηθεί για το εισόδημα που δηλώνει.