Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής

2010-03-10 01:12

Προγρ. 71

Με το πρόγραμμα αυτό, η εταιρεία καταβάλλει στους δικαιούχους που εχει ορίσει ο ασφαλισμένος, το ποσό που έχει συμφωνηθεί, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, από οποιαδήποτε αιτία.

 

Ειναι ιδανικό πρόγραμμα για περιπτώσεις που υπάρχουν δάνεια ή αυξημένες υποχρεώσεις στην οικογένεια.

 

Μαγιάφας Μπάμπης

Τηλ 6936 621 161


Τηλ επικοινωνιας Συντονιστικού κέντρου  

Απο σταθερό τηλέφωνο : 801 11 01234 

Από κινητό τηλέφωνό : 210 99 71 829

 

* Τα αναγραφόμενα εδώ αποτελούν περίληψη των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στους ασφαλισμένους της.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν πάντα οι όροι που περιγράφονται αναλυτικά στο κάθε συμβόλαιο ξεχωριστά.