ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

2010-03-10 01:22

Προγραμ.73

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ σε περίπτωση απώλειας ζωής  του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλει στους δικαιούχους που εχει ορίσει ο ασφαλισμένος το ποσό του κεφαλαίου.

Η κάλυψη αυτή ισχύει ισόβια

 

Ειναι ιδανική κάλυψη για όσους επιθυμούν να εχουν ισοβιότητα τα νοσοκομειακά προγράμματα. Επίσης ειναι ιδανική για όσους επιθυμούν να εχουν ισόβια κάλυψη του ασφαλισμένου.

 

Μαγιάφας Μπάμπης

 Τηλ 6936 621 161


Τηλ επικοινωνιας Συντονιστικού κέντρου  

Απο σταθερό τηλέφωνο : 801 11 01234 

Από κινητό τηλέφωνό : 210 99 71 829

 

* Τα αναγραφόμενα εδώ αποτελούν περίληψη των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στους ασφαλισμένους της.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν πάντα οι όροι που περιγράφονται αναλυτικά στο κάθε συμβόλαιο ξεχωριστά.