Προγράμματα υγείας

Πλήρη Νοσοκομειακή κάλυψη

Πρόγραμμα 457  MEGACARE 100 το πληρέστερο πρόγραμμα Νοσοκομειακής κάλυψης. Τι προσφέρει : Εαν...

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 100

Προγραμμα 470 Παρέχει Απεριόριστο αριθμό ιατρικών επισκέψεων σε συμβεβλημένους ιατρούς χωρίς καμμία...

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη χωρις συμμετοχή

πρόγραμμα 456 Σύντομη περιγραφή του προγράμματος Τι προσφέρει : Καλύπτονται τα έξοδα για επισκέψεις...

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη με συμμετοχή

πρόγραμμα 425 Σύντομη περιγραφή του προγράμματος Τι προσφέρει : Καλύπτονται τα έξοδα για επισκέψεις...

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

προγραμμα 429 Προσφέρει Απεριόριστες επισκέψεις σε 1.000 συμβεβλημένους ιατρούς με συμμετοχή 6...