ΖΩΗΣ

ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

2010-03-10 01:22
Προγραμ.73 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ σε περίπτωση απώλειας ζωής  του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλει στους δικαιούχους που εχει ορίσει ο...

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής

2010-03-10 01:12
Προγρ. 71 Με το πρόγραμμα αυτό, η εταιρεία καταβάλλει στους δικαιούχους που εχει ορίσει ο ασφαλισμένος, το ποσό που έχει συμφωνηθεί, σε περίπτωση...